E-handel / Tjänster

Vi har lång erfarenhet av e-handel, design och utveckling av responsiva hemsidor, mobilappar och intranät.

E-handel & betalsystem

E-handelslösningar unikt anpassade för er verksamhet.

Det är många saker att tänka på när man startar eller förnyar en e-handel.
Vi har samlat på oss all tänkbar kunskap genom åren för att ge dig en komplett lösning anpassad för din verksamhet som dessutom går att växa i och utvecklas efter behov och önskemål.


Kontakta oss för mer information

Hemsidor

Vi hjälper dig med ditt webbprojekt, stort som litet!

Responsiv hemsida, med din unika design och funktion, på någon av världens bästa innehållsplattformar. Det kan vi hjälpa dig med. Utvecklingen av webbplatsen gör vi tillsammans genom idéskisser, wireframes och till sist produktion och publicering. Vi tänker alltid att en webbplats ska kunna utvecklas vidare och därför är det aldrig några problem att börja i liten skala och växa därifrån!

Hemsidor och e-handel
Intranät och extranät

Intranät & extranät

En intern eller extern hemsida som är till för medlemmar i din organisation.

Vi hjälper dig ta fram ett väl fungerande intranät som engagerar och underlättar för dina medarbetare. Ixit har lång erfarenhet av och kompetens på plattformarna Umbraco, Sharepoint och EpiServer.

Koncept

Koncept till färdig tjänst

Genom research, intervjuer och insamling av information hjälper vi dig att ta fram ett koncept som tilltalar användarna av din digitala produkt.

Hur mycket av konceptutvecklingen vi gör varierar. Ibland har kunden eller en reklambyrå redan gjort delar av jobbet själv och vi kommer med kreativa tekniska lösningar längs vägen. Från koncept kan vi hjälpa till hela vägen till en färdig publicerad produkt.

Integration & migrering

Antalet plattformar och tjänster med öppna gränssnitt ökar för varje dag

De flesta applikationer och tjänster har idag någon form av integration. Det kan vara ett bakomliggande CRM, ekonomisystem eller betalsystem.

Vi har lång erfarenhet av att integrera olika systemlösningar och plattformar med varandra.

Integration
Grafisk design

Grafiskdesign

De tjänster vi utvecklar måste ha en form och funktion som tilltalar dess användare

Oftast börjar vi med en grov skiss på din lösning där funktionaliteten tas fram och testas genom mockups och wireframes.
Därefter skapar vi en layout som ser till att din applikation sticker ut från mängden! 

Plattformar & verktyg

Vi arbetar främst med Umbraco, EpiServer och Sharepoint som plattform för de projekt vi genomför.

I de flesta fall lämpar sig någon av ovanstående plattformar att utgå ifrån. Men vi bygger även projekt direkt på Microsoft ASP.Net.
Programmering görs i .Net, C# och SQL för backend och Html5, CSS3, Javascript för frontend.

Plattformar och verktyg
Drift och förvaltning

Drift & förvaltning

Vi kan drifta dina tjänster i vårt datacenter eller Microsoft Azure

Beroende på vilka tillgänglighetskrav du har för din applikation kan vi ta fram en driftlösning som kan skala både resursmässigt och geografiskt. Alla webbapplikationer och tjänster vi utvecklar kan vi även självklart drifta på ett kostnadseffektivt sätt.